Výhercovia v žrebovaní

21. 1. - 27. 1. (zverejníme 29. 1.)
28. 1. - 3. 2. (zverejníme 5. 2.)
4. 2. - 10. 2. (zverejníme 12. 2.)
11. 2. - 17. 2. (zverejníme 19. 2.)
18. 2. - 24. 2. (zverejníme 26. 2.)
25. 2. - 3. 3. (zverejníme 5.3.)

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt: zo@eurotrading.sk na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Nastavenia cookies
Ochrana osobných údajov